PVC ALB LATIME 60 CM, MINI BLIND

jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 130 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 130 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
34,16 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 110 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 110 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
28,45 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 150cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 150cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
38,70 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 160cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 160cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
38,70 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 90 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 90 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
28,45 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 100 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 100 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
28,45 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 140 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 140 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
35,65 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 120 cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm X 120 cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
30,85 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 155cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 155cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
35,40 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 180cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 180cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
46,44 RON
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 190cm
jaluzele orizontale pvc/alb 60 cm x 190cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
49,02 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 60 cm x 200cm
jaluzele orizontale pvc/alb L 60 cm x 200cm PVC ALB LATIME 60 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
50,40 RON