SEMI-OPAC PVC L 55 CM

jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 110 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 110 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
27,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 100 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 100 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
27,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 120 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 120 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
28,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 130 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 130 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
29,64 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 140 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 140 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
31,92 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 150 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 150 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
34,20 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 160 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 160 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
36,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 180 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 180 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
41,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 190 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 190 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
52,00 RON
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 200 cm (SEMI-OPAC)
jaluzele orizontale pvc/alb L 55 cm x H 200 cm (SEMI-OPAC) SEMI-OPAC PVC L 55 CM
jaluzele orizontale pvc/alb lamele, plastic 25mm sina superioara/plastic 30x24mm snur/tija de...
52,00 RON